Δημοπρασία εκμίσθωσης χώρου για την εγκατάσταση ενός (1) Λούνα Παρκ στην ετήσια εμποροπανήγυρη Ελασσόνας

  • Εκτύπωση

6Κ6ΓΩΡΟ-Χ0Λ

Ο Δήμαρχος Ελασσόνας διακηρύσσει πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία με σκοπό την εκμίσθωση χώρου για την εγκατάσταση ενός (1) Λούνα Παρκ στην ετήσια εμποροπανήγυρη της Δημοτικής Κοινότητας Ελασσόνας για το έτος 2017.

Ο χώρος που εκμισθώνεται είναι ο χώρος στάθμευσης της λαϊκής αγοράς Ελασσόνας , όπως αποτυπώνεται σε σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει τον Κανονισμό Λειτουργίας Εμποροπανήγυρης Ελασσόνας και εκμισθώνεται αποκλειστικά και μόνο για εγκατάσταση μονάδων ψυχαγωγικών μέσων ( ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ), όπως συγκρουόμενα αυτοκίνητα, σιδηροδρόμους, μπαλαρίνα, ρόδα, αιώρες, σκοπευτήρια, θεάματα κ.α. συναφή προς τη μορφή αυτή της ψυχαγωγίας είδη.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στην Ελασσόνα, στην αίθουσα συνεδριάσεων, στις 11-08-2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 το πρωί (ώρα λήξης κατάθεσης δικαιολογητικών για την συμμετοχή στη δημοπρασία). Στην περίπτωση που αποβεί άκαρπη, για οποιοδήποτε λόγο, θα επαναληφθεί στις 18-08-2017 ημέρα Παρασκευή την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.

Το κατώτατο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται στις 12.000 € συνολικά. Η πρώτη προσφορά πρέπει να είναι ανώτερη από την τιμή εκκίνησης κατά 50,00€ και κάθε αντιπροσφορά ανώτερη τουλάχιστον κατά 50,00€ από την αμέσως προηγούμενη.

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται από την 31/8/2017 έως την 6/9/2017.

Πληροφορίες για τους δικαιούχους συμμετοχής στο διαγωνισμό καθώς και τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομισθούν, θα βρουν οι ενδιαφερόμενοι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου Ελασσόνας στη διεύθυνση www.dimoselassonas.gr

Για την απόφαση ΟΕ 131/2017 "Καθορισμός όρων διενέργειας, φανερής πλειοδοτικής και προφορικής δημοπρασίας με σκοπό την εγκατάσταση ενός (1) ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ στην ετήσια εμποροπανήγυρη της Δημοτικής Κοινότητας Ελασσόνας" πατήστε pdf-logo εδώ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ