ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017

  • Εκτύπωση

Δείτε τα στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού με 31/12/2017 εδώ

Δείτε τα στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού με 30/11/2017 εδώ

Δείτε τα στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού με 31/10/2017 εδώ

Δείτε τα στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού με 30/09/2017 εδώ

Δείτε τα στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού με 31/08/2017 εδώ

Δείτε τα στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού με 31/07/2017 εδώ

Δείτε τα στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού με 30/06/2017 εδώ

Δείτε τα στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού με 31/05/2017 εδώ

Δείτε τα στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού με 30/04/2017 εδώ

Δείτε τα στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού με 31/03/2017 εδώ

Δείτε τα στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού με 29/02/2017 εδώ

Δείτε τα στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού με 31/01/2017 εδώ