ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2022

Δείτε τα στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού με 30/04/2022 εδώ

Περισσότερα...

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2021

Δείτε τα στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού με 31/12/2021 εδώ

Περισσότερα...

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2020

Δείτε τα στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού με 31/12/2020 εδώ

Περισσότερα...

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2019

Δείτε τα στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού με 31/12/2019 εδώ

Περισσότερα...

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018

Δείτε τα στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού με 31/12/2018 εδώ

Περισσότερα...