ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2018 έως 31/08/2018

  • Εκτύπωση

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ από 01/01/2018 έως 31/08/2018 σύμφωνα με το άρθρο 15 Ν.4305/2014 (ΦΕΚ 237 Α΄/31-10-2014)

Για τον απολογισμό πατήστε εδώ