ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2020

  • Εκτύπωση

Δείτε τα στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού με 31/12/2020 εδώ

Δείτε τα στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού με 30/11/2020 εδώ

Δείτε τα στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού με 31/10/2020 εδώ

Δείτε τα στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού με 30/09/2020 εδώ

Δείτε τα στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού με 31/08/2020 εδώ

Δείτε τα στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού με 31/07/2020 εδώ

Δείτε τα στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού με 30/06/2020 εδώ

Δείτε τα στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού με 31/05/2020 εδώ

Δείτε τα στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού με 30/04/2020 εδώ

Δείτε τα στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού με 31/03/2020 εδώ

Δείτε τα στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού με 29/02/2020 εδώ

Δείτε τα στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού με 31/01/2020 εδώ