ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2022

  • Εκτύπωση

Δείτε τα στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού με 31/12/2022 εδώ

Δείτε τα στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού με 30/11/2022 εδώ

Δείτε τα στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού με 31/10/2022 εδώ

Δείτε τα στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού με 30/09/2022 εδώ

Δείτε τα στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού με 31/08/2022 εδώ

Δείτε τα στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού με 31/07/2022 εδώ

Δείτε τα στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού με 30/06/2022 εδώ

Δείτε τα στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού με 31/05/2022 εδώ

Δείτε τα στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού με 30/04/2022 εδώ

Δείτε τα στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού με 31/03/2022 εδώ

Δείτε τα στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού με 28/02/2022 εδώ

Δείτε τα στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού με 31/01/2022 εδώ