ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2022

  • Εκτύπωση

Δείτε τα στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού με 30/04/2022 εδώ

Δείτε τα στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού με 31/03/2022 εδώ

Δείτε τα στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού με 28/02/2022 εδώ

Δείτε τα στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού με 31/01/2022 εδώ