Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης ΔΣ 20-05-2015 ώρα 11:00

  • Εκτύπωση

Σας καλούμε στην έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελασσόνας, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 20η του μηνός Μαΐου του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. «Επανασύσταση ή μη της Υπηρεσίας Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Ελασσόνας σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 19 του Ν. 4325/2015». Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Ευαγγέλου.

2. «Έγκριση αναπλήρωσης παραιτηθέντα υδρονομέα άρδευσης». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Σαπουνάς.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΠΙΣΜΠΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ