Δήμος Ελασσόνας: «Παράταση μέχρι 15 Σεπτεμβρίου για την υποβολή αιτήσεων για μείωση δημοτικών τελών»

  • Εκτύπωση

dimoteli1

Ανακοινώθηκε από το Δήμο Ελασσόνας ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την ένταξη στο πρόγραμμα ελάφρυνσης κατοίκων και επιχειρήσεων, ενόψει των οικονομικών επιπτώσεων της υγειονομικής κρίσης έως 15-09-2020.

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις για μείωση των δημοτικών τελών, σύμφωνα με την υπ' αρ. 97/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση δέσμης μέτρων για την ελάφρυνση των κατοίκων και των επιχειρήσεων ενόψει των οικονομικών επιπτώσεων της υγειονομικής κρίσης», μπορούν να καταθέσουν την αίτησή τους μέχρι 15/9/2020, προσκομίζοντας τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο τηλέφωνο 2493350245 ( κ. Ευθαλία Γκόλτσιου) ή να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του δήμου www.dimoselassonas.gr για την πρόσκληση και το έντυπο της αίτησης.

Η κατάθεση των αιτήσεων – υπεύθυνων δηλώσεων θα γίνεται είτε αυτοπροσώπως στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Ελασσόνας (Δημαρχείο Ελασσόνας, 1ος όροφος) ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:

dimoteli3   dimoteli7

Δημαρχείο Ελασσόνας

6ης Οκτωβρίου 57

Τ.Κ.:40200

Ελασσόνα