Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, λόγω κωρονοιού -Covid-19

  • Εκτύπωση

Για την Ανακοίνωση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού πατήστε εδώ

Για την Αίτηση πρόσληψης πατήστε εδώ

Για την Υπεύθυνη Δήλωση μη κωλύμματος πατήστε εδώ 

Για την Υπεύθυνη Δήλωση πατήστε εδώ

Λόγω της απαγόρευσης κυκλοφορίας, η οποία ισχύει από σήμερα 23/03/2020, οι ενδιαφερόμενοι για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού παρακαλούνται να τηλεφωνούν στο 2493350224 (κ. Κατσιούλη) για την υποβολή των δικαιολογητικών τους.