Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, λόγω κωρονοιού -Covid-19

Share

Για την Ανακοίνωση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού πατήστε εδώ

Για την Αίτηση πρόσληψης πατήστε εδώ

Για την Υπεύθυνη Δήλωση μη κωλύμματος πατήστε εδώ 

Για την Υπεύθυνη Δήλωση πατήστε εδώ

Λόγω της απαγόρευσης κυκλοφορίας, η οποία ισχύει από σήμερα 23/03/2020, οι ενδιαφερόμενοι για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού παρακαλούνται να τηλεφωνούν στο 2493350224 (κ. Κατσιούλη) για την υποβολή των δικαιολογητικών τους.

Προκηρύξεις - Διακηρύξεις