ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018

  • Εκτύπωση

Δείτε τα στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού με 31/12/2018 εδώ

Δείτε τα στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού με 30/11/2018 εδώ

Δείτε τα στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού με 31/10/2018 εδώ

Δείτε τα στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού με 30/09/2018 εδώ

Δείτε τα στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού με 31/08/2018 εδώ

Δείτε τα στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού με 31/07/2018 εδώ

Δείτε τα στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού με 30/06/2018 εδώ

Δείτε τα στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού με 31/05/2018 εδώ

Δείτε τα στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού με 30/04/2018 εδώ

Δείτε τα στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού με 31/03/2018 εδώ

Δείτε τα στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού με 29/02/2018 εδώ

Δείτε τα στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού με 31/01/2018 εδώ