Δημοπρασία για την εκμίσθωση ισόγειου δημοτικού καταστήματος επί της οδού 6ης Οκτωβρίου 89 στην Ελασσόνα

Share

Ο Δήμαρχος Ελασσόνας διακηρύττει, ότι εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση ισόγειου δημοτικού καταστήματος επί της οδού 6ης Οκτωβρίου 89 στην Ελασσόνα και αποτελείται από έναν κλειστό χώρο εμβαδού 18,50 τ.μ..

 Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 31-10-2018, ώρα 11:00 έως 12:00 στο Δημοτικό κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων), και σε περίπτωση που αυτή αποβεί άγονη θα επαναληφθεί την 7-11-2018 την ίδια ημέρα και ώρα, όπως προβλέπεται και από τις διατάξεις του άρθρου 6 του Π.Δ 270/81 και του άρθρου 195 του Ν. 3463/2007.

Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσόν των διακοσίων ευρώ (200 €) για κάθε μήνα.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία σαν πλειοδότης πρέπει να καταθέσει στην Επιτροπή που διενεργεί τη δημοπρασία, γραμμάτιο συστάσεως εγγυήσεως του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας ποσού (240 €) διακόσια σαράντα ευρώ.

Οι λοιποί όροι αναφέρονται στην υπ' αριθμ. 181/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΝΡ9ΩΡΟ-4ΞΣ)

Η παρούσα και οι αναλυτικοί όροι της διακήρυξης διατίθενται δωρεάν στο site http://www.dimoselassonas.gr/ και στο «Διαύγεια». Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 24933 50244 (Κωνσταντίνου Βασίλειος).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

Για τους όρους πατήστε εδώ

Εκδηλώσεις - γεγονότα

Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2019
Καυκάκεια 2019
article thumbnail

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2019
Πρόσκληση Μελίσσι 2019
article thumbnail

article thumbnail

    

Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου 2018
Πρόσκληση ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΟΥ
article thumbnail