Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας του Δήμου Ελασσόνας

Share

Το ΔΣ του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας (ΟΚΠΑΠ) του Δήμου Ελασσόνας αποτελείται από:

Τακτικά Μέλη:

1. Κωνσταντίνος Τσανούσας (Πρόεδρος)

2. Κορακίδης Κωνσταντίνος

3. Τσιούρης Γεώργιος

4. Καρκαβανίδου Ευφροσύνη

5. Ταζέ Ελένη (Αντιπρόεδρος)

6. Κατσαβός Χαρίσιος

7. Οικονομίδου Κλεοπάτρα

8. Μπίκιας Νικόλαος

9. Ζηρδέλη Αικατερίνη

10. Βακράτσας Νικόλαος

11. Τζιαφέτα – Τζιόλα Αθανασία

 

Αναπληρωματικά μέλη:

1. Γκουτζαμάνης Ευάγγελος

2. Κατσιούρας Γεώργιος

3. Δήμκος Κωνσταντίνος

4. Τζιουμακλής Ιπποκράτης

5. Γεωργούλας Δημήτριος

6. Τάψας Αναστάσιος

7. Βαρυτιμίδου Βασιλική

8. Κυριλλίδης Λάζαρος

9. Μουτζίκου – Αργύρη Βάϊα

10. Νούσιας Χαρίλαος

11. Παπακυριάκου Σταυρούλα