Γενικά

dim enotitesΟι δημοτικές ενότητες που απαρτίζουν το Δήμο Ελασσόνας είναι συνολικά εννέα (9). Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται αναλυτικά οι οικισμοί του Δήμου Ελασσόνας, ανά Δημοτική Ενότητα και Δημοτική/Τοπική Ενότητα, όπως αυτοί έχουν καταγραφεί από την ΕΛ.ΣΤΑΤ.

 

 

Δημοτική Ενότητα

Δημοτική/Τοπική Κοινότητα

Οικισμός

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ

Δημοτική Κοινότητα Κρανέας Ελασσόνος


Κρανέα Ελασσόνος,η

Τοπική Κοινότητα Άκρης


Άκρη,η

Τοπική Κοινότητα Λουτρού Ελασσόνος


Λουτρόν,το

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΣΗΣ

Δημοτική Κοινότητα Βερδικούσσης

Αμπέλια,τα

Βάρκος,ο

Βερδικούσσα,η

Κουτσούφλιανη,η

Παλιάμπελα,τα

Παλιάσκια,τα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Δημοτική Κοινότητα Ελασσόνος

Αγιονέριον,το

Αετορράχη,η

Ελασσών,η

Μικρόν Ελευθεροχώριον,το

Τοπική Κοινότητα Βαλανίδας

Βαλανίδα,η

Κλεισούρα,η

Τοπική Κοινότητα Γαλανόβρυσης


Γαλανόβρυση,η

Τοπική Κοινότητα Δρυμού


Δρυμός,ο

Τοπική Κοινότητα Ευαγγελισμού Ελασσόνος


Ευαγγελισμός,ο

Τοπική Κοινότητα Κεφαλόβρυσου


Κεφαλόβρυσον,το

Τοπική Κοινότητα Παλαιοκάστρου


Παλαιόκαστρον,το

Τοπική Κοινότητα Στεφανοβούνου

Λεύκη,η

Στεφανόβουνον,το

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΥΑΣ

Τοπική Κοινότητα Καρυάς


Καρυά,η

Τοπική Κοινότητα Κρυόβρυσης


Κρυόβρυση,η

Τοπική Κοινότητα Συκαμινέας


Συκαμινέα,η

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΙΒΑΔΙΟΥ

Δημοτική Κοινότητα Λιβαδίου


Λιβάδι,το

Τοπική Κοινότητα Δολίχης


Δολίχη,η

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΛΥΜΠΟΥ

Τοπική Κοινότητα Καλλιθέας Ελασσόνος

Καλλιθέα,η

Πετρωτόν,το

Τοπική Κοινότητα Κοκκινογείου


Κοκκινόγειον,το

Τοπική Κοινότητα Κοκκινοπηλού

Καλύβια,τα

Κοκκινοπηλός,ο

Τοπική Κοινότητα Λόφου

Ασπρόχωμα,το

Λόφος,ο

Τοπική Κοινότητα Ολυμπιάδος

Ολυμπιάς,η

Σπαρμός,ο

Τοπική Κοινότητα Πυθίου


Πύθιον,το

Τοπική Κοινότητα Φλαμπούρου

Βρυσοπούλες,οι

Ιερά Μονή Σπαρμού,η

Σκοπιά,η

Φλάμπουρον,το

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΤΑΜΙΑΣ

Τοπική Κοινότητα Αμουρίου


Αμούριον,το

Τοπική Κοινότητα Βλαχογιαννίου


Βλαχογιάννιον,το

Τοπική Κοινότητα Δομενίκου


Δομένικον,το

Τοπική Κοινότητα Μαγούλας


Μαγούλα,η

Τοπική Κοινότητα Μεγάλου Ελευθεροχωρίου

Μέγα Ελευθεροχώριον,το

Τοπική Κοινότητα Μεσοχωρίου


Μεσοχώριον,το

Τοπική Κοινότητα Πραιτωρίου


Πραιτώριον,το

Τοπική Κοινότητα Συκέας

Καλύβια Αναλήψεως,τα

Συκέα,η

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ

Τοπική Κοινότητα Αζώρου

Άζωρος,ο

Τοπική Κοινότητα Γερανίων


Γεράνια,τα

Τοπική Κοινότητα Γιαννωτών


Γιαννωτά,τα

Τοπική Κοινότητα Λυκουδίου

Λυκούδιον,το

Συκιά,η

Τοπική Κοινότητα Μηλέας


Μηλέα,η

Τοπική Κοινότητα Σαρανταπόρου


Σαραντάπορον,το

Τοπική Κοινότητα Τσαπουρνιάς

Τσαπουρνιά,η

Φαρμάκη,η

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ

Δημοτική Κοινότητα Τσαριτσάνης

Τσαρίτσανη,η