Ενημέρωση

Share

Η συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης θα βρίσκεται στο Δημαρχείο κάθε Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή 12:00 - 14:00μ.μ.