Ανακοίνωση

Share

Εκδόθηκαν από το Δασαρχείο Λάρισας η υπ' αρ. 4487/133653/09-08-2019 και από το Δασαρχείο Ελασσόνας η υπ' αρ. 2979/134777/16-08-2019 Δασικές Ρυθμιστικές Διατάξεις Θήρας που ισχύουν από 20 Αυγούστου 2019 έως 29 Φεβρουαρίου 2020.

Αναλυτικότερα μπορείτε να τις δείτε στους παρακάτω συνδέσμους: