ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΜΗΝΟΥ ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΟΠΟΙΩΝ

Share

Εκδόθηκαν οι αριθμ. πρωτ. 30801/22-11-2019 απόφαση της Προϊσταμένης της Τελωνειακής Περιφέρειας Θεσσαλονίκης «Παράταση του διμήνου απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών ( διημέρων ) περιόδου 2019-2020 , για την περιφέρεια αρμοδιότητας του Τελωνείου Λάρισας, την οποία μπορείτε να δείτε εδώ

και αριθμ. πρωτ. 30679/22-11-2019 απόφαση της Προϊσταμένης της Τελωνειακής Περιφέρειας Θεσσαλονίκης « Τροποποίηση της αριθμ. 25772/06-09-2019 απόφαση της Προϊσταμένης της Τελωνειακής Περιφέρειας Θεσσαλονίκης « Καθορισμός διμήνου απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών ( διημέρων ) περιόδου 2019-2020 , για την περιφέρεια αρμοδιότητας του Τελωνείου Λάρισας, την οποία μπορείτε να δείτε εδώ