Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων στήριξης για συμμετοχή στο μέτρο 11 "Βιολογική Γεωργία" του ΠΑΑ 2014-2020

Share

biogeorgia

Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση εδώ

Για την υπουργική απόφαση με θέμα περί καθορισμού πλαισίου εφαρμογής, πατήστε εδώ