Χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Τρίτη 20-08-2019

Share

1123946 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΥ ΧΑΡΤΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ (1-3) ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 20-08-19

ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ