Χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Πέμπτη 22-08-2019

Share

112

3976 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΧΑΡΤΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 22-08-19

ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ