Χάρτης πρόβλεψης πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς για την Παρασκευή 23-08-2019

Share

112

3396 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ (4) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23-08-2019

ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ