Χάρτης πρόβλεψης πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς για το το Σάββατο 24-08-2019

Share

112

4020 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ (4) ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 24-08-2019

ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ