Χάρτη πρόβλεψης πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς για τη Δευτέρα 26-08-2019

Share

112

4048 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ (4) ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 26-08-2019

ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ