Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς για την Τρίτη 27/08/2019

Share

112

4074 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΥ ΧΑΡΤΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ (1-3) ΓΙΑ ΤΗN ΤΡΙΤΗ 27-8-19

ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ