Χάρτης πρόβλεψης πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς για την Τετάρτη 28-08-2019

Share

112

4087 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ (4) ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 28-08-2019

ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ