Χάρτης πρόβλεψης πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς για την Παρασκευή 13-09-2019

Share

4400 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ (4) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13-09-2019

ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ