Χάρτης πρόβλεψης πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς για τo Σάββατο 14-09-2019

Share

4432 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ (4) ΓΙΑ ΤO ΣΑΒΒΑΤΟ 14-09-2019

ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ