Χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Τετάρη 18-09-2019

Share

4506 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΥ ΧΑΡΤΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ (1-3) ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 18-09-2019

ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ