Χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Πέμπτη 26-09-2019

Share

4641 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΥ ΧΑΡΤΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ (1-3) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 26-09-2019

ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ