Χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδόθηκε για την Πέμπτη 10-10-2019

Share

4886 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΥ ΧΑΡΤΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ (1-3) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 10-10-2019

ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ