ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Share

Για την κατάρτιση μητρώου ιδιοκτητών (εταιρειών - φυσικών προσώπων) οχημάτων - μηχανημάτων έργου - μέσων για την διαχείριση εκτάκτων αναγκών από φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Ελασσόνας για το χρονικό διάστημα από 15/12/2019 έως 31/12/2020.

Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση εδώ

Για την Αίτηση συμμετοχής πατήστε εδώ

Για το Έντυπο της Οικονομικής προσφοράς πατήστε εδώ

Για την ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ 1 πατήστε εδώ

Για την ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ 2 πατήστε εδώ