ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΝΕΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ

Share

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ 

0.1 ΑΙΤΗΣΗ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

0.2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

0.3 ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ 1

0.4 ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ 2

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΔΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

0.5 ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ