Ανακοίνωση - πρόσκληση για την παράταση ισχύος του Μητρώου Μηχανημάτων Έργου, Οχημάτων και Μέσων για τις ανάγκες Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ελασσόνας έως 31/12/2024

Share

Καθώς και υποβολής Αίτησης Συμμετοχής από νέους ενδιαφερομένους 

Συνημμένα αρχεία

Πρόσκληση 

Υπεύθυνη Δήλωση