Ανακοίνωση για θυελλώδεις ανέμους

Share

thyellodeisanemoi

Με βάση τις προβλέψεις της Ε.Μ.Υ. για ισχυρούς ανέμους παρακαλούνται οι πολίτες όπως αποφύγουν την καύση χόρτων-κλαδιών αλλά και οποιαδήποτε υπαίθρια εργασία(π.χ. οξυγονοκόλληση) που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά.

Επίσης καλούνται οι πολίτες όπως λάβουν μέτρα αυτοπροστασίας από θυελλώδεις ανέμους:

Πριν και κατά τη διάρκεια θυελλωδών ανέμων

• Ασφαλίστε αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τον άνεμο ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς

• Στερεώστε τις διαφημιστικές πινακίδες που τυχόν έχετε αναρτήσει.

• Ασφαλίστε τις πόρτες και τα παράθυρα του σπιτιού ή του χώρου εργασίας σας.

• Αποφύγετε τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

Για οδηγίες αυτοπροστασίας παρακαλώ πατήστε εδώ