Ενέργειες και προληπτικά μέτρα Πολιτικής Προστασίας

ka8arxortwnΗ πρόληψη και η άμεση αντιμετώπιση των πυρκαγιών είναι καθήκον όλων μας. Προς αποφυγή και μηδενισμό των Πυρκαγιών σας καλούμε να καθαρίσετε έγκαιρα τα οικόπεδα σας, που βρίσκονται εντός του οικισμού αλλά και αυτά που είναι σε απόσταση έως 100μ. από τα όρια του οικισμού, από σκουπίδια, χόρτα και οτιδήποτε μπορεί να αποτελέσει αιτία πυρκαγιάς.

Επίσης σας κάνουμε γνωστό ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις και κατ' εφαρμογή του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 σε περίπτωση μη συμμόρφωσής και εφόσον κρίνεται άκρως επικίνδυνη περίπτωση, ο Δήμος προβαίνει στην επιβολή προστίμου και στον έγκαιρο καθαρισμό με δικές του δαπάνες, τις οποίες χρεώνει στους ιδιοκτήτες του οικοπέδου. Ευελπιστούμε σε μια καλή συνεργασία.

Με εκτίμηση.

ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ

ΜΠΑΛΟΥΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ  ΣΤΟΥΠΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ

pdf-logo Απόφαση σύστασης συντονιστικού τοπικού οργάνου πολιτικής προστασίας 2015

pdf-logo Εγκύκλιος δασικών πυρκαγιών 2015

pdf-logo Γενικό σχέδιο αντιμετώπισης πυρκαγιών έκδοση 3η

pdf-logo Παράρτημα Ι Ειδικού σχεδίου αντιμετώπισης πυρκαγιών 4-2015

pdf-logo Μέτρα προστασίας από δασικές πυρκαγιές

pdf-logo Πυροσβεστική διάταξη 2015 λήψης μέτρων αντιμετώπισης πτρκαγιών σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις