Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συμπλήρωση του μητρώου ιδιοκτητών (εταιρειών - φυσικών προσώπων) οχημάτων - μηχανημάτων έργου - μέσων για την διαχείριση εκτάκτων αναγκών

Ο Δήμαρχος Ελασσόνας καλεί τους ιδιοκτήτες οχημάτων και μηχανημάτων έργου να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο Μητρώο του Δήμου Ελασσόνας για τη διαχείριση έκτακτων αναγκών.

Περισσότερα...