Ανακοίνωση παράτασης διαστήματος πληρωμής των βοσκότοπων

Σύμφωνα με την 2056/140051/29.12.2017 (ΦΕΚ 4642/29.12.2017 τεύχος Β') Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, παρατείνεται το διάστημα πληρωμής των βοσκότοπων, για τα έτη 2016 και 2017,

μέχρι την 15η Φεβρουαρίου 2018.

Περισσότερα...

Ενημέρωση κατανομής βοσκήσιμης γαίας Δήμου Ελασσόνας 2017

Καλούνται οι κτηνοτρόφοι που έχουν βοσκότοπο στο Δήμο Ελασσόνας, να παραλάβουν το ενημερωτικό έντυπο κατανομής βοσκήσιμης γαίας Δήμου Ελασσόνας έτους 2017 που επέχει σύμβαση μίσθωσης (Υ.Α. 558/39122/05.04.2017 Φ.Ε.Κ. 1340 / β'/ 20.4.2017).

Η πληρωμή του οφειλόμενου μισθώματος θα γίνει σε λογαριασμό της ALPHA BANK έως την 31-12-2017.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Μη καταβολή της οφειλής του έτους 2017, συνεπάγεται ανάκληση της κατανομής της βοσκήσιμης γαίας με απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής της Περιφέρειας.

Άδεια διατήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων πλησίον ή εντός κατοικημένων περιοχών

Προθεσμία έως την 04-12-2017, για την αίτηση άδειας διατήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων,πλησίον ή εντός κατοικημένων περιοχών.Η αίτηση κατατίθεται στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Θεσσαλίας έως την 4-12-2017 και δεν απατείται η βεβαίωση χρήσης γης. Για περισσότερα πατήστε  pdf-logo εδώ.

Ανακοίνωση Περιφέρειας για βοσκοτόπους

Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση pdf-logo εδώ

Ανακοίνωση απογραφής ζωϊκού κεφαλαίου

Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Θεσσαλίας ενημερώνει όλους τους κατόχους αιγοπροβάτων και τους κατόχους χοίρων ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία πρέπει να προβούν στην υποχρεωτική ετήσια απογραφή των ζώων τους για το 2017 στο χρονικό διάστημα:

• για τα αιγοπρόβατα από 1 Νοεμβρίου µέχρι 15 Δεκεμβρίου και

• για τους χοίρους από 1 Δεκεμβρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου

Περισσότερα...