Οδηγίες στη νοηματική γλώσσα για πρόληψη από δασικές πυρκαγιές και για τη λειτουργία της Υπηρεσίας 112

Share

odigiesdasikeasamea

"Δασικές Πυρκαγιές - Το Γνωρίζεις❓"

Πρόληψη για Δασικές Πυρκαγιές - ΑμΕΑ

 112spotameaeiserxomenoskelos

112 σποτ ΑμΕΑ – Εισερχόμενο σκέλος

112spotameaexerxomenoskelos

112 σποτ ΑμΕΑ – Εξερχόμενο σκέλος