Ηλεκτρονικές Πληρωμές

Share

eisodosstosysthma          odigiesxrisis

Με τις «Ηλεκτρονικές Πληρωμές» ο Δήμος Ελασσόνας, δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες του να ενημερώνονται ηλεκτρονικά για τα ειδοποιητήρια και τις βεβαιωμένες οφειλές τους και στη συνέχεια να πληρώνουν ηλεκτρονικά το σύνολο ή μέρος αυτών ανέπαφα με τη χρήση της ταυτότητας οφειλής ή με κάρτα.

Το νέο σύστημα «Ηλεκτρονικές Πληρωμές» είναι μια ηλεκτρονική πλατφόρμα η οποία παρέχει σε πραγματικό χρόνο στους πολίτες και στις επιχειρήσεις, προσωποποιημένη ηλεκτρονική πληροφόρηση σχετικά με τις οφειλές τους στο Δήμο Ελασσόνας, με δυνατότητα άμεσης πληρωμής.

Με μία απλή εγγραφή στο σύστημα και με την ταυτοποίηση με την καρτέλα οφειλέτη του φορέα με κωδικούς taxisnet, δίνεται η δυνατότητα για άμεση πληροφόρηση και πληρωμή σε:

 Βεβαιωμένες Οφειλές

 Οφειλές σε ρύθμιση

Με την νέα υπηρεσία «Ηλεκτρονικές Πληρωμές» εκσυγχρονίζεται η λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου και παρέχονται νέες δυνατότητες προς τους πολίτες, προκειμένου την εξόφληση οφειλών του Δήμου κατά τον ταχύτερο και ασφαλέστερο τρόπο.

Επιτυγχάνεται έτσι :

• επέκταση των καναλιών / δικτύων εξυπηρέτησης των δημοτών / οφειλετών

• 24ωρη δυνατότητα είσπραξης οφειλών

• αύξηση εισπραξιμότητας μέσω της αξιοποίησης τεχνολογιών αιχμής

• βελτιστοποίηση του προγραμματισμού εισπράξεων (άμεση έκδοση των διπλοτύπων είσπραξης) και της διαχείρισης των διαθεσίμων του ΔΗΜΟΥ μέσω της τυποποίησης και του εκσυγχρονισμού των διαδικασιών είσπραξης

• μεγαλύτερη ταχύτητα και ασφάλεια στην είσπραξη των οφειλών

• μηδενική φυσική παρουσία στο Ταμείο και στις λοιπές Υπηρεσίες του Δήμου

• εξωστρεφής υπηρεσία ηλεκτρονικής είσπραξης οφειλών και σύγχρονο πρόσωπο προς τους πολίτες και την κοινωνία

Με την υπηρεσία «Ηλεκτρονικές Πληρωμές» οι πολίτες μπορούν:

• να ενημερωθούν για τις βεβαιωμένες οφειλές και οφειλές σε ρύθμιση τους προς τον Δήμο και να πληρώσουν με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα, χωρίς να χρειάζονται κωδικοί web banking

• να δουν – εκτυπώσουν τα ήδη εκδοθέντα ειδοποιητήρια οφειλών τους

• να δουν την καρτέλα των στοιχείων οφειλέτη που τηρεί γι' αυτούς ο Δήμος και το πλήρες ιστορικό των πληρωμών που πραγματοποιήθηκαν από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες

• να έχουν ευελιξία, ταχύτητα και ασφάλεια στις συναλλαγές με τον Δήμο

• να πληρώσουν τις οφειλές τους καθ' όλη την διάρκεια του 24ώρου από οπουδήποτε χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε μετακίνηση σε Τράπεζες και Δήμο

• να ενημερωθούν για τυχόν προσαυξήσεις και πρόστιμα επί του κεφαλαίου οφειλής

Δημοτικά Νέα

article thumbnail

Ο Δήμος Ελασσόνας έχει ξεκινήσει την εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.), το οποίο χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από το Πράσινο Ταμείο.

article thumbnail

Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την [ ... ]

article thumbnail

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΑΚΡΟΑΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

article thumbnail

Έρχεται το «Open Mall Ελασσόνας» Σε εξέλιξη ανοιχτός διαγωνισμός- Προϋπολογισμός έργου 1.086.364,00 €

article thumbnail

Συνεχίζεται την επόμενη Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2023 η διανομή προϊόντων του προγράμματος ΤΕΒΑ για την στήριξη των ευάλωτων ομάδων. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το [ ... ]