Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για προμήθεια λιπαντικών για την κίνηση των μεταφορικών μέσων

Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση εδώ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια χαρτιού Α3 & Α4 για τις ανάγκες των υπηρεσιών του

Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση εδώ