ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Share

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ :ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ 2014-20 : Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020»

Άξονας Προτεραιότητας "Προστασία του περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον"

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ : 355 / 31-01-2019

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ : 40131194-ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ : 40131194-ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ, (ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ) :684.357,46

Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ, (ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ) : 684.357,46

ΣΤΟΧΟΙ/ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ : Εξοικονόμηση ενέργειας στα δημόσια κτίρια και στα κτίρια του οικιακού τομέα της Περιφέρειας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η πράξη αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων του 2ου Δημοτικού Σχολέιου Ελασσόνας (εκπαιδευτήριο και γυμναστήριο).

Πρόκειται για υφιστάμενα σχολικά κτίρια Ενεργειακής Κατηγορίας Η,Ζ, τα οποία αναμένεται να αναβαθμιστούν σε Κατηγορία Β με βελτίωση των ενεργειακών χαρακτηριστικών τους.

Η ενεργειακή αναβάθμιση του 2ου Δημοτικού Σχολέιου Ελασσόνας (εκπαιδευτήριο και γυμναστήριο) περιλαμβάνει τις εξής παρεμβάσεις:

• εφαρμογή συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης της τοιχοποιίας

• εφαρμογή θερμομόνωσης στη στέγη

• την αντικατάσταση των παραθύρων και θυρών με νέα, υψηλότερης θερμομονωτικής ικανότητας

• την ενεργειακή αναβάθμιση των συστημάτων θέρμανσης και φωτισμού

• την εγκατάσταση συστήματος φωτοβολταϊκών (net metering)

Από την λειτουργία της πράξης αναμένεται η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας του κτιρίου και η μείωση των εκπομπών CO2 μέσω της αναβάθμισης της Κατηγορίας Ενεργειακής Απόδοσης του κτιρίου, και παράλληλα η αναβάθμιση των συνθηκών θερμικής άνεσης και, κατ' επέκταση, η ποιοτική βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας του σχολείου και της διαβίωσης των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού.