ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Share

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ :ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ 2014-20 :Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ :1848 / 04-07-2018

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ :40131194-ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ :40131194-ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ, (ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ) :985.000,00 €

Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ, (ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ) :985.000,00 €

ΣΤΟΧΟΙ/ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ :Αύξηση της λειτουργικότητας και ελκυστικότητας των αστικών κέντρων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η πράξη αφορά στην ανάπλαση - διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων στην πόλη της Ελασσόνας και συγκεκριμένα στην ανάπλαση της πλατείας Αμπελοκήπων (ΟΤ 133) στη συνοικία Βαρόσι, στην ανάπλαση της πλατείας Υδάτων (ΟΤ 316Α) έναντι του παλιού τελωνείου και του πεζοδρόμου που εφάπτεται σε αυτή, στη διαμόρφωση του χώρου στάθμευσης στο Ο.Τ. Γ299 και των όμορων αυτού πεζοδρόμων στην νοτιοανατολική και νοτιοδυτική πλευρά του Λυκείου Ελασσόνας.