ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ Η/ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Share

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού».

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ι: 5132/23-02-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ: 48433/13-09-2018

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ,  (ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ): 350.000,00 €

Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ,  (ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ): ΠΔΕ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010 305.000,00 €

ΣΤΟΧΟΙ/ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Σκοπός της προτεινόμενης προμήθειας είναι η ενδυνάμωση των τεχνικών υποδομών και κατ' επέκταση των υπηρεσιών, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών της καθημερινότητας των πολιτών.

Ο Δήμος Ελασσόνας αποτελεί το δεύτερο μεγαλύτερο σε έκταση Δήμο της Ελλάδας και περιλαμβάνει ένα πολύ μεγάλο δίκτυο αγροτικής οδοποιίας κυρίως σε ορεινά και ημιορεινά εδάφη το οποίο καλύπτει την σύνδεση των κατοίκων με τις κτηνοτροφικές και γεωργικές εκμεταλλεύσεις που αποτελούν την κύρια ασχολία τους. Η προμήθεια γκρέιντερ είναι απαραίτητη για την διαμόρφωση του αγροτικού οδικού δικτύου το οποίο αντιμετωπίζει προβλήματα κυρίως την χειμερινή περίοδο και μετά από βροχοπτώσεις σε όλη τη διάρκεια του έτους ώστε να εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα των κατοίκων με στόχο την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων και την ενδυνάμωση της ισόρροπης και δίκαιας ανάπτυξης του Δήμου .

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Προμήθεια μηχανήματος έργου του Δήμου Ελασσόνας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1 ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΙΣΟΠΕΔΩΤΗ ΓΑΙΩΝ (ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ) 150-200 Hp