ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Share

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ VIIΙ : 29816 / 18-04-2019

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ: 15523 / 04-03-2020

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ,  (ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ): 202.120,00 €

Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ,  (ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ): 202.120,00 €

ΣΤΟΧΟΙ/ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Σκοπός της συγκεκριμένης πράξης είναι να εγκατασταθούν στις σχολικές μονάδες ο απαιτούμενος εξοπλισμός πυροπροστασίας για να υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια στους χώρους αυτούς που φιλοξενούνται παιδία. Με τον προς εγκατάσταση εξοπλισμό οι σχολικές μονάδες θα είναι προστατευμένες σε περίπτωση κινδύνου από πυρκαγιά ή από οποιαδήποτε εστία φωτιάς.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Το έργο περιλαμβάνει την σύνταξη νέων μελετών πυροπροστασίας συμπεριλαμβανομένων των αναγκαίων σχεδίων και τεχνικών περιγραφών μονίμων συστημάτων πυροπροστασίας, την σύνταξη και παράδοση των τευχών δημοπράτησης για την υλοποίηση των προβλεπόμενων στη μελέτη μέτρων και μέσων πυροπροστασίας. Στη συνέχεια μετά την δημοπράτηση του έργου θα ακολουθήσει η υλοποίηση και η συντήρηση των μέτρων και μέσων, των εγκεκριμένων, από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, Μελετών πυροπροστασίας, που αφορούν στην εγκατάσταση ή αντικατάσταση και έλεγχο καλής λειτουργίας των φορητών, μόνιμων και λοιπών, μέσων και συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες.