ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Share

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Ελασσόνας»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΧ : 29878 / 18-04-2019

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ: 17403 / 09-04-2020

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ,  (ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ): 153.450,00 €

Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ,  (ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ): 53.285,52 €

ΣΤΟΧΟΙ/ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η διασφάλιση και η απρόσκοπτη πρόσβαση των ΑμεΑ στους χώρους των σχολείων του Δήμου Ελασσόνας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την εξυπηρέτηση των ΑμεΑ στους χώρους των σχολείων του Δήμου Ελασσόνας. Επισημαίνεται ότι οι εν λόγω κατασκευές θα γίνουν σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφέςτου Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και σύμφωνα με τη νομοθεσία για την προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ σε δημόσια κτίρια και κοινόχρηστους χώρους όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.