ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΠΕ) ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Share

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) για βελτίωση ενεργειακής αυτονομίας στις υποδομές της ΔΕΥΑ Ελασσόνας»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ03 14574/24-07-2020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ: 4219/26-07-2021

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΔΕΥΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΔΕΥΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ, (ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ): 3.641.500,00 €

Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ, (ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ): 3.601.500,00 €

ΣΤΟΧΟΙ/ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Η Πράξη αφορά στην αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) μέσω της ανάπτυξης 5 φωτοβολταϊκών σταθμών συνολικής ισχύος 5MWp, εντός του Δήμου Ελασσόνας, με σκοπό τον εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό των καταναλώσεων των υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ελασσόνας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΠΕ – ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ) ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Το 1ο Υποέργο περιλαμβάνει την εγκατάσταση πέντε φωτοβολταϊκών σταθμών σε ισάριθμα πέντε σημεία εντός των ορίων του Δήμου Ελασσόνας ισχύος 999,81 kWp το καθένα. Σκοπός του έργου είναι ο εικονικός ενεργειακός συμψηφισμός των ηλεκτρικών καταναλώσεων της ΔΕΥΑΕΛ, που είναι ο κύριος του έργου, όπως ορίζεται στην ΥΑΑΠΕΗΛ/Α/Φl/οικ.175067 (ΦΕΚ Β' 1547/5- 5-2017)και ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/15084/382. Η διάρκεια σύμβασης εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού θα είναι 25ετής.

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΣΥΝΔΕΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ

Το 2ο Υποέργο περιλαμβάνει το κόστος που απαιτείται ώστε να γίνουν τα απαραίτητα έργα από την ΔΕΔΔΗΕ ώστε να συνδεθούν οι φωτοβολταϊκοί σταθμοί με το δίκτυο της μέσης τάσης.