ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Share

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ05 14575/24-07-2020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ: 743/26-07-2021

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ, (ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ): 1.833.500,00 €

Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ, (ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ): 1.017.604,62 €

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το προτεινόμενο έργο αφορά στη βελτίωση και ασφαλτόστρωση υφιστάμενων χωματόδρομων της Κοινότητας Δολίχης και της Κοινότητας Τσαριτσάνης του Δήμου Ελασσόνας, και αποτελείται από τα παρακάτω δύο (2) υποέργα:

- "Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας στην Κοινότητα Δολίχης του Δήμου Ελασσόνας", μήκους περίπου 4 χλμ (υποέργο 1).

- "Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας στην Κοινότητα Τσαριτσάνης του Δήμου Ελασσόνας", μήκος περίπου 2,5 χλμ (υποέργο 2).