ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Share

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ»

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» (κωδικός ΟΠΣ 5037604)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ: Αρ. πρωτ.: 4309/1471/Α3/28-06-2019 (ΑΔΑ: ΨΛΦΡ465ΧΙ8-ΓΡ3) της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ και ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ, (ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ): 1.406.862,49 €

Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ, (ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ): 1.406.862,49 €

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο Δ. Ελασσόνας και ο Εμπορικός Σύλλογος Ελασσόνας (ΕΣΕ) σε συνεργασία με επιχειρήσεις της πόλης προχωρά στη δημιουργία Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου. Η περιοχή παρέμβασης οριοθετείται από τμήματα οδών στο ιστορικό, διοικητικό και οικονομικό κέντρο της Ελασσόνας και συγκεκριμένα από τις οδούς Ελ. Βενιζέλου, Αργοναυτών, Πάνου Ζήδρου, Δραχμής (Ερμή) και 6ης Οκτωβρίου.

Το έργο αφορά στην υλοποίηση από τον Δήμο Ελασσόνας, σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο Ελασσόνας και την συμμετοχή 90 τοπικών επιχειρήσεων, ενός συνόλου συνεκτικών και αλληλένδετων παρεμβάσεων για τον μετασχηματισμό της οριοθετημένης εμπορικής περιοχής του Δήμου σε Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου, το οποίο θα παρουσιάζει αισθητική και λειτουργική ομογένεια και θα επιδεικνύει τα πλεονεκτήματα που χαρακτηρίζουν ένα οργανωμένο εμπορικό κέντρο.

Οι δράσεις που θα πραγματοποιηθούν από την πλευρά του Δήμου Ελασσόνας περιλαμβάνουν εκσυγχρονισμό υποδομών μέσω διαπλάτυνσης των πεζοδρομίων, ώστε να οριοθετηθούν θέσεις στάθμευσης, δαπεδόστρωση με χυτό βοτσαλωτό στην οδό 6ης Οκτωβρίου και στην κεντρική νησίδα, ανακατασκευή της πλακόστρωσης όλων των πεζοδρόμων με χυτό βοτσαλωτό και κυβόλιθο, βελτίωση του μικροκλίματος, υπογειοποίησης κάδων απορριμμάτων, τοποθέτησης καθιστικών και φωτιστικών σωμάτων, διαμόρφωσης περιοχών φύτευσης, ανάρτηση ειδικών στοιχείων σήμανσης και σκίασης κλπ.

Επιπλέον, το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων «έξυπνης» πόλης και «έξυπνης» βιώσιμης κινητικότητας που περιλαμβάνουν, ελεύθερη ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο (free wifi), τηλεχειρισμό δημοσίων υποδομών και δικτύων, οδοφωτισμού και «έξυπνης» πληροφόρησης (οθόνες εξωτερικού χώρου και σύστημα διανομής περιεχομένου), σύστημα «έξυπνης» στάθμευσης σε χώρους εκτός οδού κλπ.

Οι δράσεις που θα πραγματοποιηθούν από την πλευρά του Εμπορικού Συλλόγου Ελασσόνας περιλαμβάνουν δράσεις ανάδειξης της ταυτότητας της εμπορικής περιοχής, δράσεις προβολής και προώθησης της εμπορικής περιοχής και την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού για την υποστήριξη των παρεμβάσεων ευθύνης του.

Τα Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου αναμένεται να συντελέσει σημαντικά στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών και την ποιοτική εξυπηρέτηση αυτών καθώς και στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας αλλά και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων που συμμετέχουν.

Ένα μεγάλο και αναγκαίο έργο που φέρνει την πόλη πιο κοντά στη σύγχρονη εποχή καθώς θα αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο ανάκαμψης της αγοράς.