ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑ ΕΩΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙΟΥ - ΑΓΡΙΕΛΙΑΣ

Share

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ :ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑ ΕΩΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙΟΥ - ΑΓΡΙΕΛΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ 2014-20 :ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020» -

Δράση 4.3.4: "Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις"

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ :2538 / 19-09-2018

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ :40131194-ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ :40131194-ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ, (ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ) :1.000.000,00

Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ, (ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ) :1.000.000,00

ΣΤΟΧΟΙ/ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ :ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η Πράξη αφορά στην βελτίωση - ασφαλτόστρωση του δρόμου από Παλιάμπελα έως τη διασταύρωση του δρόμου Βλαχογιαννίου – Αγριελιάς μήκους 3.200μ.. Το έργο περιλαμβάνει χωματουργικές εργασίες, εργασίες οδοστρωσίας, εργασίες τεχνικών έργων, εργασίες ασφαλτόστρωσης και σήμανσης - ασφάλειας του υφιστάμενου αγροκτηνοτροφικού δρόμου, πλάτους 6,5μ. με σκοπό την βελτίωση της πρόσβασης στην γεωργική γη και τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις της περιοχής.