ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Share

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ 2014-20: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020» - Προστασία του περιβάλλοντος - Μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ: 2833 / 03-09-2020

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: 40131194-ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ: 40131194-ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ, (ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ): 807.240,00

Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ, (ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ): 807.240,00

ΣΤΟΧΟΙ/ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Εξοικονόμηση ενέργειας στα δημόσια κτίρια και στα κτίρια του οικιακού τομέα της Περιφέρειας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η πράξη αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου του Γυμνασίου - Λυκείου της Τ.Κ. Καλλιθέας του Δήμου Ελασσόνας. Πρόκειται για υφιστάμενο σχολικό κτίριο Ενεργειακής Κατηγορίας Z, το οποίο αναμένεται να αναβαθμιστεί σε Κατηγορία Β+ με βελτίωση των ενεργειακών χαρακτηριστικών του.

Η ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου περιλαμβάνει τις εξής παρεμβάσεις:

Εφαρμογή θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτιρίου και στη στέγη, αντικατάσταση των κουφωμάτων, αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης (Λέβητας και θερμαντικά σώματα), αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων με νέα τύπου LED, και εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος.

Από την λειτουργία της πράξης αναμένεται η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας του κτιρίου και η μείωση των εκπομπών CO2 μέσω της αναβάθμισης της Κατηγορίας Ενεργειακής Απόδοσης του κτιρίου, και παράλληλα η αναβάθμιση των συνθηκών θερμικής άνεσης και, κατ' επέκταση, η ποιοτική βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας του σχολείου και της διαβίωσης των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού.